Издања

Удружење СДПОЗ има самосталну издавачку делатност.

 

Предња корица.

I симпозијум СДПОЗ-а „Коришћење и унапређење заштите земљишта“, књига абстраката

ISBN 978-86-7834-246-2

Година издања: 2015
Аутори: Група аутора
Уредник: Душан Ковачевић, Жељко Долијановић

Read more