Конференције

СДПОЗ организује различите научне скупове са темама одговарајућим научнoј оријентацији Удружења и сарађује са другим организацијама у земљи и иностранству, а посебно са својим Гранским удружењима других земаља (Хрватска, Мађарска, Чешка, Француска, итд.)

Чланови СДПОЗ редовно учествују на научним скуповима у земљи и иностранству, где презентују резултате својих истраживања.

I СИМПОЗИЈУМ СДПОЗ-а „Коришћење и унапређење заштите земљишта“

Датум одржавања: 2015-12-11 године
Место одржавања: Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Земун, Србија
Организатори: Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Земун, Српско друштво за проучавање обраде земљишта, Земун


На седници Друштва за проучавање обраде земљишта одржаној дана 30.9.2015. године донета је одлука о одржавању првог симпозијума под називом „Коришћење и унапређење заштите земљишта“. Симпозијум је одржан на Пољопривредном факултету у Београду 11. децембра 2015. године.

Read more