Конференције

Ми смо домаћини престижних конференција и научних скупова од великог значаја.

СДПОЗ организује различите научне скупове са темама одговарајућим научнoј оријентацији Удружења и сарађује са другим организацијама у земљи и иностранству, а посебно са својим Гранским удружењима других земаља (Хрватска, Maђарска, Чешка, Француска, итд.)

Чланови СДПОЗ редовно учествују на научним скуповима у земљи и иностранству, где презентују резултате својих истраживања.