Издаваштво

Ми објављујемо резултате научно-истраживачког рада у нашим публикацијама.

Удружење објављује резултате научно-истраживачког рада у књижним издањима, пројектној документацији, разним студијама, зборницима, каталозима и сл. Научне и стручне публикације Удружење размењује са научним и другим организацијама у земљи и иностранству. Један део тиража ових публикација налази се у директној продаји.