Истраживања

Истраживачки рад је од кључног значаја за нас, тако налазимо и тестирамо наше идеје.

Научно-истраживачки рад у Удружењу обавља се индивидуалним и колективним ангажовањем свих чланова СДПОЗ на реализацији научних пројеката. Резултати научног рада публикују се кроз издавачку делатност Удружења, националним и међународним периодичним и посебним публикацијама.